Visie

De visie van Mechielsen Oldehove

Als Mechielsen willen wij meer en meer de boerenbedrijven ontzorgen. Daarbij leveren wij kennis over het optimaliseren van gewasopbrengsten en het duurzaam benutten van de bodem.

Een visie zegt iets over de nabije toekomst. Concreter: Hoe ziet de wereld van Mechielsen Oldehove er over 3 tot 5 jaar uit?

De technologische ontwikkelingen in onze branche zullen in een rap tempo vele ingrijpende veranderingen brengen. We hebben er weet van en oog voor. Zonder volledig te zijn, beschrijven we hier de ontwikkelingen die wij zien:

 

Slimme landbouw

Landbouw en veeteelt hebben zich steeds verder ontwikkeld tot een industrie die gedreven wordt door data en moderne technologieën. Een agrariër kan vandaag de dag, eenvoudigweg op zijn laptop, hectaren vol gewassen beheren en zelfs zijn hele boerderij in kaart brengen op zijn smartphone. Ja, de agrarische sector ondergaat momenteel ingrijpende technologische veranderingen. Agrariërs en loonwerkbedrijven beginnen intelligente systemen te gebruiken om de positie van hun tractors te bepalen. Ze maken gebruik van slimme apparaten om sproeisystemen aan en uit te zetten, monitors om oogst-opbrengsten te meten, sensoren voor bodemvocht, infrarood sensoren die de gezondheid van gewassen in de gaten houden en nog veel meer. In de toekomst zullen slimme landbouwtechnologieën, in combinatie met data-gedreven precisielandbouw, agrariërs en loonwerkbedrijven in staat stellen om kosten te verlagen en oogstopbrengsten en winst te maximaliseren.

 

Precisielandbouw

Als rasechte loonwerkers weten wij dat bodemkenmerken zoals bijvoorbeeld nutriëntenniveaus en fosfor- en stikstofniveaus van akker tot akker kunnen variëren, of zelfs per deel van een akker van elkaar kunnen verschillen. Slimme technologieën geven ons de mogelijkheid om deze variabele gegevens eenvoudig te analyseren. Hiermee kunnen wij agrariërs adviseren over het optimaliseren van hun landbouwpraktijken zodat ze minder verspillen en betere oogstopbrengsten produceren. Deze nieuwe technologieën hebben een belangrijke invloed op het milieu en kunnen leiden tot een vermindering van waterverbruik, bestrijdingsmiddelen en andere chemicaliën.

 

Bluetooth, infrarood en GPS

Loonwerkers hebben nu tractoren met ingebouwde navigatie en sensoren die alle macroscopische en microscopische elementen in de akkers in de gaten houden. Veel tractorfabrikanten, maken tractoren met diverse sensor-opties. Ook worden er GPS-ontvangers aan spuitsystemen toegevoegd zodat er nauwkeuriger gespoten kan worden. En sommigen zijn gespecialiseerd in het produceren van planters en graangrafieken waarmee het zaaien en oogsten geëvalueerd kan worden. In welke mate landbouw ook gemoderniseerd wordt, we blijven altijd te maken houden met deze basisprocedures:

  • Zaaidiepte
  • Zaad-tot-grond contact
  • Zaaiafstand

 

Elektrisch of waterstof

Voor boeren is de bodem hun beste vriend. Een geschenk dat moet worden gekoesterd.
De tractor op diesel heeft een onzekere toekomst. Hoewel de nieuwste dieselmotoren stukken schoner, wordt de roep naar elektrisch en/of waterstof groter.

Diverse bedrijven, start-ups en universiteiten experimenteren volop met waterstofaangedreven tractoren. De Europese Unie trekt tot 2050 via de 'Green Deal' maar liefst 180 tot 470 miljard euro uit voor waterstofaandrijving. ABN Amro verwacht dat de overheid beperkingen gaat opleggen aan dieselvoertuigen.

Dat waterstofaandrijving niet eerder opgang maakte, ligt aan hogere aanschafkosten en onzekerheid over opbrengsten en restwaarde. Een ander nadeel is dat er amper tankstations zijn voor waterstof. Ook is de levensduur van de brandstofcel nog onbekend. Wij van Mechielsen volgen de ontwikkelingen nauwkeurig.

 

Nog veel meer nieuwe ontwikkelingen

  • In een recent onderzoek werd ontdekt dat elke koe met mastitis, een fatale uierontsteking, de agrariër veel geld kost. Deze kosten kunnen aanzienlijk worden verminderd als sensoren die individuele koeien en hun gedrag monitoren, waarschuwingen verzenden zodra ze de ziekte opsporen. Dergelijke innovatieve ideeën duiken over de hele wereld op.
  • Drone ontwikkelingen. Er zijn inmiddels drones met gepatenteerde software die hoge-resolutie foto’s nemen van de akkers. Met deze beelden kunnen boeren de gezondheid van hun gewassen analyseren en er weloverwogen beslissingen over maken.
  • Er zijn ook drones voor inzet voor het planten van een miljard bomen per jaar. Is dat niet fantastisch?
  • Ook neemt het ontwikkelen van software en online adviesdiensten voor boerderijen en loonwerkbedrijven een grote vlucht. Het stelt de agrariër in staat om met hun smartphone dingen zoals waterkwaliteit, meststoffen, gewasopbrengsten, groeiomstandigheden en weerpatronen te monitoren.

 

Agrariërs en loonwerkbedrijven zien direct welke voedingstoffen hun gewassen nodig hebben

Er wordt onderzoek gedaan naar het combineren van data gedreven technologieën met landbouw algoritmen waarmee agrariërs en loonwerkbedrijven in realtime meldingen binnen kunnen krijgen over hun gewassen, zoals de beschikbaarheid van fosfor, zodat ze slimmere beslissingen kunnen nemen over bemesting. Als je kijkt naar bonen en erwten, slechte of onregelmatige kalkbemesting kan zomaar leiden tot een opbrengstvermindering van wel 30%. Dergelijke fouten kunnen worden voorkomen door efficiënte precisietechnologieën.

 

Verticale landbouw

Verticale landbouw is een vorm van landbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van gestapelde kweeklagen in een fabriekshal, kantoor of winkel of in steden gebouwde hoogbouw, zogenaamde verticale boerderijtorens.

In navolging van Sony, Nisshinbo Holding, Sharp, Mitsubishi Chemical, Panasonic, Showa Denko en Fujitsu kweekt ook Toshiba groenten in een cleanroom of klimaatcel met meerlagenteelt in verticale landbouw in een omgebouwde fabriek. In een cleanroom zouden geen pesticiden nodig zijn tegen plantenziekten en insecten.

Hoewel er verschillende concepten voor verticale boerderijtorens zijn gelanceerd, is er nog geen gerealiseerd. Door verticale boerderijtorens wordt in drukbevolkte steden het voedselaanbod verhoogd en de ecologische voetafdruk van de landbouw verkleind. Naast de teelt van groenten en fruit kunnen er vis en kip worden gekweekt.

 

Conclusie

Onderzoek naar slimme landbouw gebeurt overal ter wereld en vernieuwers ontwikkelen technologieën waarmee de agrarische sector de toekomst in gelanceerd kan worden.

Mechielsen zit boven op deze ontwikkelingen. Wij zien ze, wij besnuffelen ze, wij omarmen ze waar we kunnen. Alles ten dienste van de agrariër.

 

Mechielsen Oldehove
Mechielsen Machineverhuur
Starkenbergh