MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)


Binnen onze missie en visie nemen wij als Mechielsen Oldehove bv óók onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. CO2 -arm en innovatie zijn daarbij de sleutelwoorden.

Wij omschrijven MVO als volgt: “MVO is bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie.”

Op de volgende velden/vlakken hebben wij als Mechielsen Oldehove bv MVO al uitgewerkt én, we zijn nog niet klaar. Want MVO is een altijd lopend proces. Niet een product of label/ keurmerk/ logo.

 

Certificaten:

  • CO₂ rapportage. Niveau 3-2020. Certificaat 2020.
  • ISO 9001. De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO (Genève) staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen.
  • VCA. VCA staat voor VGM (Veiligheid Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. Het VCA-systeem wordt beheerd door de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV).
  • VKL. De norm Voedsel Kwaliteit Loonwerk is een norm op het gebied van voedselveiligheid in het agrarisch loonwerk in alle gewassen. VKL dekt voor agrarisch loonwerk alle eisen uit de voedselveiligheidscertificaten akkerbouw af en ook de voedselveiligheidseisen.
  • GMP+. Het GMP+ Feed Certification schema is ontstaan vanuit het perspectief van de veiligheid van diervoeder. De eerste standaard voor het verantwoorde diervoeder.
  • CO₂ bewust. CO₂ Bewust certificaat niveau 3.

 

Duurzaamheid en milieu

Afval wordt door ons op een verantwoorde manier afgevoerd. Wij zijn altijd aan het zoeken naar moderne milieuvriendelijke technieken. En waar wij kunnen, doen we aan energiebesparing. Te beginnen bij onszelf: een groot deel van ons energiegebruik wordt geleverd door onze eigen zonnecellen op onze daken. Ons bedrijfspand is geheel gasloos en wordt verwarmd middels warmtepompen. De werkplaats is voorzien van vloerverwarming en in het kantoorpand wordt de temperatuur geregeld door een klimaatbeheersingssysteem.

 

MVO en innovatie

Wij zijn stelselmatig bezig met innovatie. Door de snelle technologische ontwikkelingen zien wij kansen voor onze sector.

  • Verminderen van uitstoot en behalen van de klimaatdoelstellingen.
  • Een circulaire economie waarin we zuinig omgaan met onze grondstoffen.
  • Het behoud van biodiversiteit.
  • Een veerkrachtig voedselproductiesysteem dat goed bestand is tegen externe schokken.

 

Outside-the-box denken

Het is uit andere sectoren bekend dat echte vernieuwing nooit zal ontstaan binnen de instituties van de oude spelers. Deze zullen pas gaan bewegen als de écht nieuwe spelers het speelveld aantoonbaar hebben veranderd. Bijvoorbeeld: Volkswagen ging pas serieus aan de gang met elektrische auto’s nadat Tesla de markt had verstoord en na Dieselgate. Tot die tijd was Volkswagen uitsluitend bezig om de dieselmotor te optimaliseren. 

En precies dát zie je nu ook in de land- en tuinbouw gebeuren: als we met GPS heel precies kunnen doseren besparen we heel veel gewasbestrijdingsmiddel; als we de mest nog netter kunnen scheiden, reduceren we ammoniakvorming; als we de luchtzuivering in de stallen nog beter aanpakken... etc. Dit zijn allemaal optimaliseringsmaatregelen binnen het bestaande denkraam en verre van een structurele vernieuwing.

Maar binnen onze sector gaat het niet alleen om geld; om omzet en winst. Het gaat ook om maatschappelijk- en milieubewustzijn en handelen.

Op dit moment zien we nieuwe ontwikkelingen van voedselvoorziening die de bodem en de biodiversiteit opbouwen en serieus CO₂ opslaan. Misschien los je wel meerdere problemen in één klap op: de vergrijzing en leegloop van het platteland, de biodiversiteit, het klimaat en de manier waarop Nederland bezig is met voedselproductie en verkoop: op naar divers, circulair, ecologisch, aantrekkelijk, sociaal en lokaal. Maak van het voedsel- en biodiversiteitsvraagstuk ook een leefbaarheidsvraagstuk.

Een ding weten wij zeker: De vraag is niet of er in onze sector veel gaat veranderen. De vraag is alleen wanneer en hoe snel!

Wij van Mechielsen monitoren deze ontwikkelingen. En daar waar wij kunnen, doen we enthousiast mee.

 

Maatschappelijk betrokken

Onze organisatie staat midden in de samenleving en wil maatschappelijke betrokkenheid tonen door doelen te steunen die wel wat hulp kunnen gebruiken.
Wij ondersteunen maatschappelijke instellingen, culturele initiatieven en sportactiviteiten, voor zover dit bedrijfseconomisch verantwoord is.

 

Mechielsen Oldehove
Mechielsen Machineverhuur
Starkenbergh