MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)


Binnen onze visie nemen wij als Mechielsen Oldehove bv óók onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. CO2-arm en innovatie zijn daarbij de sleutelwoorden.

Wij omschrijven MVO als volgt:
‘MVO is bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie’. Op de volgende velden / vlakken hebben wij als Mechielsen Oldehove bv MVO al uitgewerkt en we zijn nog niet klaar. Want MVO is een altijd lopend proces. Niet een product of label / keurmerk / logo.

Veiligheid en een lerende omgeving

Onze medewerkers zijn ons menselijk kapitaal. Zij zorgen voor continuïteit en ontwikkeling van de onderneming. Zeker bij onze bedrijfsactiviteiten als Loonwerk, Grondverzet, Transport en Groentechniek zijn veiligheid en het welzijn van medewerkers een dagelijkse zorg.  Mechielsen Oldehove bv streeft naar veiligheid. Daarom zijn wij een VCA gecertificeerd bedrijf. We werken met goed gekeurde gereedschappen. Onze monteurs zijn gecertificeerde AmTek keurmeesters t.b.v. het keuren van gereedschappen waarna een goedkeuring afgegeven wordt.
Wij zijn ISO 9001 gecertificeerd, evenals VKL (norm VoedselKwaliteit Loonwerk). Ook zijn wij GMP+ gecertificeerd.
Wij streven ernaar om te werken met kwaliteitsmachines. We zijn voortdurend bezig ons machinepark te verbeteren en te vernieuwen. En onze medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid. Daardoor hoeven onze klanten niet langs heel veel schijven wanneer er vraagstukken zijn. Die worden meestal meteen door de lokale medewerker opgelost.

Als lerende organisatie bewegen ons van observeren naar reflecteren.
Observeren; hier doelen we op het zogenaamde single-loop-learning. Dit is de meest voorkomende stijl van leren. Hierbij leren individuen en teams door binnen het systeem, zoals die bestaat, verbeteringen door te voeren. Als het gewenste resultaat niet wordt behaald dan wordt vanuit de vastgestelde strategie geprobeerd verbeteringen in huidige processen, systemen of structuren door te voeren.


Reflecteren; hier doelen we op het zogenaamde double-loop-learning. Deze vorm van leren gaat verder dan het oplossen van problemen. Bij double-loop-learning worden de aannames/veronderstellingen van wat we doen, van het systeem, onderzocht en ter discussie gesteld. Als individu en team leer je zo om 'out of the box' te leren. Wij zeggen hiermee dat een organisatie dan echt aan het leren is. Wij noemen dit dan ook diepteleren. De cyclus van diepteleren vormt de essentie van de lerende organisatie. Organisaties komen in de praktijk veelal pas aan de cirkel van reflectie toe als het slecht gaat met de organisatie.

We zullen pas echt leren als we de dynamische complexiteit van het systeem doorgronden. En niet alleen de complexiteit van de onderdelen. Alleen dan ontstaat er een nieuw mentaal model waarmee organisatievraagstukken effectiever opgelost kunnen worden.

Duurzaamheid en milieu
Afval wordt door ons op een verantwoorde manier afgevoerd. Wij zijn altijd aan het zoeken naar moderne milieuvriendelijke technieken.  En waar wij kunnen, doen we aan energiebesparing. Te beginnen bij onszelf: een groot deel van ons energiegebruik wordt geleverd door onze eigen zonnecellen op onze daken.

Maatschappelijk betrokken
Onze organisatie staat midden in de samenleving en wil maatschappelijke betrokkenheid tonen door doelen te steunen die wel wat hulp kunnen gebruiken.
Wij ondersteunen maatschappelijke instellingen, culturele initiatieven en sportactiviteiten, voor zover dit bedrijfseconomisch verantwoord is.

2020
Dit jaar willen wij verder gaan met MVO op de volgende terreinen:

  • Verdere energiemaatregelen en MVO-eisen stellen aan onze leveranciers.
  • Verder ontwikkelen van ons bedrijf in een lerende organisatie.

 

Mechielsen Oldehove
Mechielsen Machineverhuur
Starkenbergh