Duurzame inzetbaarheid

Ter bevordering van duurzame inzetbaarheid is er door het ESF subsidie beschikbaar gesteld aan Mechielsen Oldehove BV.

Mechielsen Oldehove
Mechielsen Machineverhuur
Starkenbergh